Taalbureau Huijts

Cursussen Nederlands, Duits, Engels, Frans en Spaans in Breda

Cursussen Nederlands, Duits, Engels, Frans en Spaans in Breda

Het Europees Referentiekader (ERK) voor talen is een richtlijn om het taalbeheersingsniveau van vreemde talen binnen Europa te omschrijven.

Niveau-indeling

Het bestaat uit een niveau-indeling A, B en C, waarbij elk niveau weer in twee delen is opgesplitst: A1 en A2, B1 en B2, C1 en C2. De officiële namen zijn respectievelijk basisgebruiker, onafhankelijke gebruiker en vaardige gebruiker. Op niveau A heeft u nog ondersteuning en begeleiding nodig bij het spreken. Op niveau B kunt u zich zelfstandig redden in allerlei alledaagse situaties. Op niveau C heeft u het niveau waarop u uw moedertaal beheerst bereikt.
niveaus

Niveaubepaling

Tijdens de kennismaking bepalen we op welk niveau u de taal momenteel beheerst en kunt u aangeven naar welk niveau u toe wilt werken.