Taalbureau Huijts

Cursussen Nederlands, Duits, Engels, Frans en Spaans in Breda

Cursussen Nederlands, Duits, Engels, Frans en Spaans in Breda

Privacyverklaring Taalbureau Huijts

Taalbureau Huijts respecteert uw privacy. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) worden alleen gebruikt door Taalbureau Huijts. Wij geven uw contactgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Wat doet Taalbureau Huijts met uw persoonlijke gegevens?

We beschrijven een aantal situaties waarbij u uw gegevens met ons deelt. Dan weet u hoe we met uw gegevens omgaan.
Situatie 1: U stelt een vraag aan Taalbureau Huijts
Wanneer u per e-mail of telefoon een vraag stelt aan Taalbureau Huijts, slaan wij uw contactgegevens niet op in een adressenbestand. Uw contactgegevens worden alleen gebruikt om uw vraag te beantwoorden.
Situatie 2: U meldt zich aan voor taallessen die door Taalbureau Huijts worden verzorgd of u laat Taalbureau Huijts vertaalwerk uitvoeren.
Wanneer u lessen bij Taalbureau Huijts volgt of wanneer u vertaalwerk door Taalbureau Huijts laat uitvoeren, slaan wij uw contactgegevens op in ons adressenbestand. Dit wordt gebruikt voor correspondentie over de lessen of vertalingen en de facturering. We geven uw contactgegevens niet door aan derden zonder uw toestemming.
Bent u gestopt met een cursus of biedt u geen vertaalwerk meer aan Taalbureau Huijts, dan worden uw contactgegevens het volgende kalenderjaar verwijderd uit ons adressenbestand.
Situatie 3: U voert opdrachten uit voor Taalbureau Huijts
Wanneer u opdrachten uitvoert voor Taalbureau Huijts, slaan wij uw contactgegevens op in ons adressenbestand. Dit wordt gebruikt voor correspondentie over de werkzaamheden en de betaling. We geven uw contactgegevens niet door aan derden zonder uw toestemming.
Voert u geen werkzaamheden meer uit voor Taalbureau Huijts, dan worden uw contactgegevens het volgende kalenderjaar verwijderd uit ons adressenbestand.

Uw rechten

Als u er bezwaar tegen heeft dat wij op bovenstaande manier met uw contactgegevens omgaan, dan kunt u dit kenbaar maken via info@taalbureauhuijts.nl. U heeft bovendien recht op inzage, correctie en verwijdering van uw contactgegevens.

Klachten

Heeft u bezwaren tegen de manier waarop Taalbureau Huijts met uw persoonsgegevens omgaat? Dan heeft u de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.